Ivan Jelínek *1924

 
Od dob svých studií na reálném gymnáziu se Ivan Jelínek rozhodoval mezi láskami k malířství, hudbě a sportu. Nakonec se misky vah přiklonily ke sportu a po studiu na FTVS se celý profesní život věnoval sportu a dětské rekreaci.
 
Při pohledu na obrazy Ivana Jelínka je zřejmé, že se nejedná o díla naivistického amatéra, ale autora, který se teorií malby, kompozice a studiem zobrazovaných témat zabývá do hloubky a dlouhodobě. Skicy a náměty k obrazům shromažďuje od 40. let minulého století a často až dnes přetváří v obrazy. Neustrnul ani na poli zkoumání možností malby. Vytváří vlastní technologické postupy i způsoby nanášení pastózních a reliéfních povrchů. Každý námět obrazu má svůj příběh. Kombinací všech těchto prvků vznikají díla jednoznačného, originálního autorského rukopisu. Díla, která jsou trvalým záznamem prchavých dojmů, vzpomínek a zážitků osobitě zastavených v čase.
 
„Jak se světem? Dotýkat se? Anebo nést?
Anebo obojí? Anebo hledět? 
Tehdy se moudrost dostaví určitě, 
ale i nebezpečí ze zahleděnosti?
Ale moudrost! Mírný kanoucí hlas,
hlas přejizvující,
hlas dítěte..."                    Ivan Diviš, přítel